Levenslijn – werken op hoogte – leuning – Beveiliging – Beveiliging DAK

Installatie in België, Frankrijk en Luxemburg

Wij hebben twee types inoxsteunen :

  • Het uiteindestuk (zie foto), met 16 zelfborende schroeven op een stalen bak met een minimumdikte van 0,63 mm bevestigd
  • Het tussenstuk, bevestigd met 8 schroeven.

Het veiligheids trekcoëfficient is groter dan 2.

Om de installatie te vervolledigen verhindert een dichtheidsvoeg de insijpeling van water onder de steunplaat.

De steun zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de treklast op de droge bak en past zich aan de afmetingen van de verschillende golfprofielen die op de markt te verkrijgen zijn aan.

Bac sec